AKCEPTACJA WARUNKÓW ZA POMOCĄ

Korzystając z tej strony lub klikając “Zgadzam się” z niniejszą umową, użytkownik (“użytkownik”) wyraża zgodę na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą umową, nie korzystaj z tej strony i nie klikaj “Zgadzam się”. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej umowy w celu zmiany właściciela tej strony (“Florance World LTD”) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej umowie. W przypadku zmiany niniejszej umowy, dalsze korzystanie z tej strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację takich zmian. Florance World LTD zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania przez użytkownika z tej strony w dowolnym czasie bez uprzedzenia i może to zrobić za każde naruszenie niniejszej umowy.

UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 18 LAT, ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ I KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY

Niniejsza umowa musi zostać ukończona, zrozumiana i uzgodniona przez osobę powyżej 18. Jeśli rodzic lub opiekun chce zezwolić osobie poniżej 18 roku dostępu do tej strony, on lub ona powinna e-mail Florance World LTD z jego wyraźnej zgody i akceptacji pełnej odpowiedzialności prawnej. Jeśli nie jesteś jeszcze 18 lub dostęp do tej strony z dowolnego kraju, w którym ten materiał jest zabroniony, proszę wyjść teraz, jak nie masz odpowiedniego upoważnienia.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY

Po uzgodnieniu, Florance World LTD niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej ograniczonej licencji na korzystanie z tej strony w ścisłej zgodzie z warunkami niniejszej umowy. Zgadzasz się nie wprowadzać żadnych fałszywych lub fałszywych oświadczeń, jak korzystać z tej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że cała zawartość i usługi dostępne na tej stronie są własnością firmy Florance World LTD i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i usługowymi, patentami, tajemnicą handlową oraz innymi prawami własności i przepisami prawa w Stanach Zjednoczonych i Międzynarodowo. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są w pełni zastrzeżone przez Florance World LTD, jej reklamodawców i licencjodawców. Zgadzasz się zapłacić za wszelkie zakupy i usługi za pomocą swojego imienia i karty kredytowej za pośrednictwem tej strony, nie kwestionować żadnych takich opłat i płacić za wszystkie kolekcje i/lub honorariów adwokackich wynikających z wszelkich niepłacenia.

OGRANICZENIA LICENCYJNE

Używać

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, wycinać i wklejać, sprzedawać, licencjonować, wypożyczać, dzierżawić, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować ani tworzyć dzieł pochodnych z materiałów z tej strony. Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z tej witryny w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody firmy Florance World LTD jest zabronione. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie treści lub materiałów w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.

Zabezpieczeń

Użytkownik zgadza się, że w przypadku wystawienia nazwy użytkownika i hasła przez Florance World LTD, użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić dostęp do tej witryny za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła przez kogokolwiek innego niż ty, w tym, ale nie ograniczając się do, zachowując takie informacje ścisłe poufne, powiadamiając Florance World LTD natychmiast, jeśli odkryjesz utratę lub dostęp do takich informacji przez nieautoryzowaną stronę i za pomocą bezpiecznej nazwy użytkownika i hasła nie łatwo odgadnąć przez stronę trzecią.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie próbował odwrócić montażu, odwrócić kompilację, dekompilować, rozbierać, tłumaczyć lub w inny sposób zmieniać kodu wykonywalnego, treści lub materiałów na lub otrzymanych za pośrednictwem tej strony. Użytkownik rozumie, że takie działania mogą podlegać poważnym sankcjom cywilnym i karnym oraz że Florance World LTD będzie realizować takie kary w pełnym zakresie prawa, aby chronić swoje prawa i prawa innych licencjodawców.

Eksportu

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i importu w trakcie korzystania z tej witryny lub materiałów lub usług otrzymanych za pośrednictwem tej witryny, a w szczególności nie będzie eksportować ani reeksportować niczego w tym stronie z naruszeniem lokalnych lub zagranicznych przepisów eksportowych i/lub bez wszystkich wymaganych amerykańskich i zagranicznych licencji rządowych.

ZASTOSOWANIE RZĄDOWE

Jeśli jesteś filią lub agencją rządu Stanów Zjednoczonych, obowiązują następujące postanowienia. Ta strona, kod, zawartość, usługi i dokumentacja towarzysząca składają się z “komercyjnego oprogramowania komputerowego” i “dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, jako że terminy te są używane w 48 C.F.R. 12,212 (wrzesień 1995) i są dostarczane rządowi (i) w przypadku nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych, zgodnie z polityką przedstawionymi w 48 C.F.R. 12,212; Lub (II) w przypadku nabycia przez lub w imieniu jednostek departamentu obrony, zgodnie z polityką przedstawionymi w 48 C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) i 227.7202-3 (czerwiec 1995). Nieopublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

BŁĘDY I KOREKTY

Podczas gdy Dokładamy wszelkich starań, aby zawierać dokładne i aktualne informacje na naszej stronie, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że strona będzie wolna od błędów. Błędy wprowadzania danych lub inne problemy techniczne mogą niekiedy skutkować pokazeniem nieprawidłowych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich nieścisłości lub błędów typograficznych na naszej stronie, w tym cen i dostępności produktów i usług, i nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy. Możemy również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w funkcjach, funkcjach lub treściach witryny w dowolnym momencie. Jeśli widzisz jakieś informacje lub opis, które uważasz za niepoprawne, skontaktuj się z nami, a my zweryfikujemy go dla Ciebie.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych dla Państwa informacji i wygody, lub w celu zapewnienia dodatkowych zakupów dla różnych innych towarów i usług za pośrednictwem naszych partnerów handlowych i usługowych. Te strony internetowe osób trzecich są odpowiedzialne za i zobowiązują się do utrzymania własnych warunków użytkowania witryny. Sugerujemy, aby uważnie zapoznać się z warunkami korzystania z każdej witryny, którą zdecydujesz się uzyskać dostęp z naszej strony.

PRZYZNANIE LICENCJI UŻYTKOWNIKOWI NA WITRYNĘ

Z wyjątkiem danych osobowych, wszystkie informacje, które zamieszczasz na tej stronie lub komunikują się z Florance World LTD za pośrednictwem tej strony (zbiorczo “zgłoszenia”) będą zawsze własnością Florance World LTD. Florance World LTD nie traktuje żadnych informacji jako poufne i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek podobieństw, które mogą pojawić się w przyszłych usługach lub produktach firmy Florance World LTD. Bez kopii, Florance World LTD ma wyłączną własność wszystkich obecnych i przyszłych istniejących praw do wszelkiego rodzaju składania i charakter wszędzie. Użytkownik potwierdza, że jest w pełni odpowiedzialny za przesłanie, w tym za jego zgodność z prawem, rzetelność, odpowiedniość, oryginalność i prawa autorskie. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Korzystając z funkcji tej strony, które pozwalają na zamieszczanie lub w inny sposób przekazywać informacje do lub za pośrednictwem tej strony, lub które mogą być postrzegane przez innych użytkowników, zgadzasz się, że nie będzie przesyłać, publikować, lub w inny sposób rozpowszechniać lub ułatwiać dystrybucję jakichkolwiek treści-w tym tekst, łączność, wideo, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, dane lub inne informacje – to: A. jest niezgodne z prawem, groźne, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, wprowadzające w błąd, fałszywe, naruszające prywatność, nieprzyzwoite, obsceniczne, pornograficzne lub graficzne lub w inny sposób naruszające zasady lub zasady tej witryny; B. narusza jakikolwiek patent, znak towarowy, znak usługowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo moralne, prawo do wizerunku, prywatność lub inne prawo własności jakiejkolwiek strony; C. stanowią nieautoryzowane lub niezamówione reklamy, śmieci lub zbiorcze wiadomości e-mail (zwane również “spamowanie”), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanej zachęty lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu; D. zawiera wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub do uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub inne informacje dotyczące osób trzecich; Rudy. podszuje się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym pracownika lub przedstawiciela tej strony, jej licencjodawców lub reklamodawców.

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie zbierać ani zbierać informacji o użytkownikach tej witryny ani wykorzystywać takich informacji w celu przesyłania lub ułatwiania przesyłania niechcianych elektronicznych e-maili lub komunikatów do innych komercyjnych celów własnych lub osób trzecich.

Użytkownik zgadza się ponadto, że nie będzie zabiegać ani zbierać informacji ani próbować wywoływać jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z osobami, które ukończyły 18 lat bez odpowiedniej zgody rodzica.

Ta strona zazwyczaj nie pre-Screen, monitorować lub edytować zawartość wysłana przez użytkowników tej strony. Jednak ta strona i jej przedstawiciele mają prawo, wedle własnego uznania, do usunięcia wszelkich treści, które w wyłącznej ocenie tej strony nie są zgodne z zasadami przesyłania witryn lub są w inny sposób szkodliwe, budzące zastrzeżenia lub niedokładne. Ta strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, opóźnienia, uszkodzenia lub wyniki, w usuwaniu takich treści.

Zgadzasz się, że korzystanie z tej strony może być zawieszone lub zakończone natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia, które twierdzi, że użytkownik wykorzysta tę stronę z naruszeniem niniejszych zasad i/lub w jakimkolwiek celu, który narusza wszelkie lokalne, stanowe, federalne lub prawa innych narodów , w tym, ale nie ograniczając się do delegowania informacji, które mogą naruszać prawa osób trzecich, które mogą zniesławić stronę trzecią, które mogą być obsceniczne lub pornograficzne, które mogą nękać lub atak innych, które mogą naruszać hacking lub innych przepisów karnych, itp. kierowników, dyrektorów, wykonawców lub pracowników. W takim przypadku użytkownik zgadza się, że właściciel tej witryny może ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, jeśli zażąda tego rząd lub organ ścigania lub w wyniku wezwania sądowego lub innego działania prawnego, a właściciel tej strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub res ulżyć wezwania do działania lub innych czynności prawnych, a właściciel tej strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ich wyniki, a użytkownik zobowiązuje się nie wnieść żadnych działań lub roszczenia wobec właściciela tej strony do takiego ujawnienia.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. prawa autorskie

Projekt strony, tekst, treść, wybór i rozmieszczenie elementów, organizacja, grafika, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, i inne kwestie związane z witryną są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, wszelkie prawa zastrzeżone. Umieszczenie takich elementów na stronie nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa w takich elementach. Użytkownik nie nabywa praw własności do takich elementów przeglądanych za pośrednictwem witryny. O ile nie postanowiono inaczej, żadne z tych elementów nie może być użyte, skopiowane, reprodukowane, pobierane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, mechaniczne, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Florance World LTD.

2. znak towarowy

Nazwa Florance World LTD, logo i wszystkie nazwy produktów, nazwy firm i inne loga, o ile nie zaznaczono inaczej, są znakami towarowymi i/lub sukienkami handlowymi firmy Florance World LTD. Użycie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek znaków lub innych materiałów zawartych na stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela, jest wyraźnie zabronione.

STRONY OSÓB TRZECICH

Użytkownik może zostać przeniesiony do sprzedawców internetowych lub innych stron trzecich za pośrednictwem linków lub ramek z tej strony. Przed skorzystaniem z takich witryn ostrzega się przed zapoznaniem się z niniejszymi warunkami i/lub polityką prywatności. Strony te mogą zawierać informacje lub materiały, które są nielegalne, nierozsądne lub że niektórzy ludzie mogą znaleźć niewłaściwe lub obraźliwe. Te inne strony nie są pod kontrolą Florance World LTD i nie są monitorowane lub przeglądowi przez Florance World LTD. Umieszczenie takiego linku lub ramki nie oznacza poparcia tej strony przez Florance World LTD, jej reklamodawców lub licencjodawców, wszelkie skojarzenia z operatorami i jest świadczone wyłącznie dla Twojej wygody. Zgadzasz się, że Florance World LTD i jej licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z takich stron osób trzecich i korzystania z nich.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Florance World LTD, its advertisers and licensors make no representation or warranties about this site, the suitability of the information contained on or received through use of this site, or any service or products received through this site. All information and use of this site are provided “as is” without warranty of any kind. Florance World LTD, advertisers and/or its licensors hereby disclaim all warranties without regards to this site, the information contained or received through use of this site, and any services or products received through this site, including all express, statutory, and implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. Florance World LTD, advertisers and/or its licensors do not warrant that the contents or any information received through this site are accurate, reliable or correct; that this site will be available at any particular time or location; that any defects or errors will be corrected; or that the contents of any information received through this site is free of viruses or other harmful components. Your use of this site is solely at your risk. User agrees that it has relied on no warranties, representations or statements other than in this agreement. Because some jurisdictions do not permit the exclusion of certain warranties, these exclusions may not apply to you but shall apply to the maximum extent permitted by law of your jurisdiction.

LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances shall Florance World LTD, advertisers and/or its licensors be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, or consequential damages that result from the use or inability to use, this site. This limitation applies whether the alleged liability is based on contract, tort, negligence, strict liability, or any other basis, even if Florance World LTD, advertisers and/or its licensors have been advised of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, Florance World LTD, advertisers and/or its respective licensors’ liability in such jurisdictions shall be limited to the maximum extent permitted by law of your jurisdiction.

INTERNATIONAL USERS

The Service is controlled, operated and administered by Florance World LTD. You agree that you will not use the website content accessed through FloranceWorld.com in any country or in any manner prohibited by any applicable laws, restrictions or regulations.

INDEMNIFICATION

You agree to defend, indemnify, and hold harmless Florance World LTD, its advertisers, licensors, subsidiaries and other affiliated companies, and their employees, contractors, officers, agents and directors from all liabilities, claims, and expenses, including attorney’s fees, that arise from your use of this site, or any services, information or products from this site, or any violation of this Agreement. Florance World LTD reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you shall cooperate with Florance World LTD in asserting any available defenses.

LEGAL COMPLIANCE

Florance World LTD may suspend or terminate this Agreement or User’s use immediately upon receipt of any notice which alleges that User has used this site for any purpose that violates any local, state, federal or law of other nations, including but not limited to the posting of information that may violate third party rights, that may defame a third party, that may be obscene or pornographic, that may harass or assault other, that may violate hacking or other criminal regulations of its agent, officers, directors, contractors or employees. In such event, Florance World LTD may disclose the User’s identity and a subpoena or other legal action, and Florance World LTD shall not be liable for damages or results thereof and User agrees not to bring any action or claim against Florance World LTD for such disclosure.

WYBÓR PRAWA I FORUM

Florance World LTD nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnym miejscu, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich zawartość jest nielegalna jest zabronione.
Wszelkie spory zostaną rozwiązane w Niemczech.

Różne

Niniejsza Umowa zawiera, odwołujące się do zasad przesyłania witryn, jeśli ta strona zezwala na publikowanie i wpisów takich zasad. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami odnoszącą się do jej przedmiotu, zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne (ustne, pisemne lub elektroniczne) Porozumienie między stronami i nie ulega zmianie z wyjątkiem pisemnego porozumienia podpisany przez urzędnika Florance World LTD. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest zabronione przez prawo, są uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu nie będą naruszane, a Niniejsza Umowa w jak największym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem będzie nadal w pełni obowiązywać, jak gdyby takie niewykonalne postanowienie nigdy nie stanowiło części niniejszej umowy, a niewykonalne postanowienie zostanie automatycznie zmienione, tak aby jak najlepiej zrealizować cele takiego niewykonalnego przepisu w granicach obowiązującego prawa. Ta strona zastrzega sobie prawo do zmiany tych przepisów według własnego uznania, więc sprawdzaj od czasu do czasu, aby upewnić się, że są zgodne z aktualną wersją.